en | ca | fr   

 Rutas

 Para salir en familia:
 rutas guiadas, culturales,
 naturaleza
 Para deportistas
 incansables:

 BBT, actividades acuáticas,
 senderismo

   

Organiza tu propia ruta.
Escoje el medio, la dificultad, ...


 Aviso legal  

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal, no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • El Consell Comarcal del Pla de l'Estany no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta administració.
  • El Consell Comarcal del Pla de l'Estany no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa analògica que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Condicions d'ús de la comunitat virtual

La web del Consell Comarcal del Pla de l'Estany disposa d'uns continguts i unes eines restringides als usuaris registrats a l'espai de la Comunitat virtual. El fet de ser membre de la Comunitat virtual implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

Respecte a les eines i als continguts

L'usuari es compromet a utilitzar el web, així com els continguts i serveis oferts, acatant el disposat anteriorment. Així mateix, actuarà segons la llei, la moral i els bons costums, i amb respecte a l'ordre públic i a les finalitats pròpies del web. En el cas de no respectar aquestes consignes, l'administrador del Consell Comarcal del Pla de l'Estany es reserva el dret d'eliminar total o parcialment els continguts introduïts.

Clau de pas

La web necessita contrasenyes per l'accés a la Comunitat Virtual. La responsabilitat de mantenir la confidencialitat de les contrasenyes serà exclusivament de l'usuari. Ell, i només ell, respondrà dels continguts i activitats realitzades en el seu compromís de mantenir en secret la seva clau d'accés, prudència en la manera de sortir de la comunitat en cada sessió, etc.

Ús del correu

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany es reserva el dret de retirar l'entrada o de denegar l'accés a la Comunitat virtual en qualsevol moment i sense previ avís; per iniciativa pròpia o per petició d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions d'ús, generals o particulars, de l'entorn.

Revisió de les condicions

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració de l'espai virtual del web, els serveis, els continguts, les condicions d'accés, així com la resta d'aspectes recollits en el present document.

Suggeriments

Per fer-nos arribar qualsevol suggeriment, pots posar-te en contacte amb Turisme del Consell Comarcal del Pla de l'Estany:

  • Tel: 972573550
  • Mail: turisme@plaestany.org
  • Adreça postal: Passeig de la Indústria, 78 - 17820 Banyoles

 

Información
CCPE - Banyoles
Tel. 972 58 32 58
turisme@plaestany.cat